MW Power flyttes til MW Automasjon AS

PRESSEMELDING

Fra et stort antall leverandører vil vi fortsatt tilby materiell og tjenester for;

  • Mellomspennings og høyspenningsanlegg
  • Kraftlinjer
  • Vannkraftproduksjon med turbiner og generatorer

Vår virksomhet i Norge omfatter både komponentleveranser, prosjektleveranser, samt livslang service- og vedlikehold av det materiell vi leverer.