files/Bilder/Automasjon/Fabrikk2.jpg
Automasjon
systemkomponenter
Utskriftsvennlig versjon

Samferdsel

Skrevet 18. august 2013

Produkter og løsninger for kritisk infrastruktur.

Vi leverer blant annet kontrollsystemer, produkter og kommunikasjonsløsninger for sporvekselvarme, likeretterstasjoner og lavspentanlegg.

Vår satsning innenfor samferdsel retter seg primært mot bane (Jernbane, Metro, T-bane og trikk) og kundene er av den grunn hovedsakelig offentlig eide selskaper og entreprenører som har leveranser/prosjekter innen dette segmentet.

Innenfor banesegmentet leverer vi:

Komplette Sporvekselvarmeanlegg (IceMaster)

  • Kontrolltavle/skap
  • Skilletrafoer
  • Varme elementer
  • Sensorutrustning, skinnefølere og værstasjoner
  • Kommunikasjon/fiberutrustning
  • PLS’er og paneler
  • SW for tradisjonell styring og regulering, samt styring basert på metrologiske varsler.

Kontrollsystemer for Likeretterstasjoner (T-bane)

 • Kontrolltavler
 • Intern fiberbasert kommunikasjonsløsninger
 • Styring/overvåkning av høyeffektbrytere, trafoer, likerettere (høyspent AC/lavspent DC)

Kommunikasjonsløsninger

 • Fiberløsninger
 • Ethernet
 • RS-485
 • GSM-R (Rail)

SW løsninger for sentral styring/overvåkning (SCADA) av infrastrukturrelatert utstyr:

 • Overvåkning av utstyr på Stasjoner (brannvarsling, tavler, heiser, rulletrapper, lys etc)
 • Overvåking/styring av utstyr i tunneler (brannvarsling, vifter, nødlys etc.)
 • Fordelingstavler (vern, jordfeil etc.)
 • Sporvekselvarme
 • Likeretterstasjoner (strømforsyning til T-bane nettet)
 • Annet utstyr som er plassert langs jernbanesporet

Vår kjernekompetanse: 

 1. SW utvikling for PLS og sentral driftskontroll (SCADA)
 2. Kommunikasjonsløsninger
 3. Prosjektledelse innenfor infrastruktur (elektro/automasjon)
 4. Prosjektering (kontrolltavler/automatikk)

Innenfor banesegmentet baserer vi våre kontroll og overvåkingssystemer:

 • PLS løsninger fra SAIA
 • Scada systemer fra Iconics (Genesis32 og Genesis64)

Besøksadresse

Haukeliveien 48
1415 Oppegård
Norge

Postadresse

Postboks 531
1411 Kolbotn
Norge 

E-post:

firmapost@malthe-winje.no

Telefon:

66 99 61 00

Fax:

66 99 61 01

Om Malthe Winje

Malthe Winje AS ble grunnlagt i 1922 og er i dag morselskapet i Malthe Winje Gruppen, som består av flere selskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland,Latvia,Frankrike og Kina.

Les mer om selskapet.

Opphavsrett © 1922 - 2017 Malthe Winje AS.
Alle rettigheter reservert.